Arkitektforeninger

Det finnes flere arkitektforeninger man kan bli medlem av etter man har fullført en utdanning innen faget. Ved å ta del i en eller flere av disse foreningene så vil du kunne skape deg et godt nettverk samt få kontakt med andre som har de samme interessene som deg.

Norske arkitekters landsforbund

Den første foreningen vil vi trekke frem er Norske arkitekters landsforbund. Dette er en medlemsorganisasjon for alle arkitekter i Norge. De ønsker å fremme felles interesser og skape enda bedre arkitektur. Denne foreningen har nesten 4000 medlemmer som vi finner i både offentlig og privat sektor. I tillegg til dette så har de cirka 500 medlemmer som er studenter. Norske arkitekters landsforbund jobber med å bedre rammebetingelsene for arkitektur. De deltar også i offentlige debatter som handler om arkitektur eller stedsutvikling. Denne foreningen hjelper også til når det gjelder ulike arkitektkonkurranser i Norge. De fungerer som rådgivere og hjelper også med gjennomføringen av disse. For å kunne bil medlem i Norske arkitekters landsforbund så må du ha gjennomført en mastergrad i arkitektur, men det skal også sies at man kan bli studentmedlem.

Når du blir medlem i dette forbundet så vil du bli delt inn i henhold til hvilken del av landet du bor i. Dermed vil du kunne få kontakt med likesinnede i det samme området. På nettsidene til Norske arkitekters landsforbund finner du masse informasjon uavhengig av om du er medlem eller ikke. Det kan lønne seg å gå inn her for å finne informasjon om hvilke fordeler man får og så videre. På nettsiden finner du også konkurranser du som arkitekt kan ta del av dersom dette er av interesse. Du kan også lese deg opp på hvilke nyheter som er aktuelle og rett og slett hva som skjer i miljøet. På denne måten kan du hele tiden holde deg oppdatert på det nyeste og viktigste for deg innen denne bransjen. Forbundet tilbyr også et bibliotek og ressursbank som kan være veldig nyttig. Her kan du hente inspirasjon og finne faglitteratur som kan være aktuell. For deg som er interessert i kurs og andre arrangementer innen arkitektur så finner du også all informasjon om dette på deres nettside. Her kan du melde deg på eller lese deg opp på hva som skjer fremover dette året. Dersom du er medlem vil du også kunne se opptak fra noen tidligere kurs dersom du selv ikke hadde mulighet til å delta.

Arkitektenes fagforbund

Arkitektenes fagforbund er et forbund for deg som har mastergrad innen arkitektur, design, planlegging eller kunsthistorie. Det skal sies at dersom du er student så vil du også kunne bli medlem i dette fagforbundet. Per dags dato så har de over 4000 medlemmer og de er tilsluttet hovedorganisasjonen Akademikerne. Dette forbundet jobber med å gjøre arbeidsforhold og lønnsforhold enda bedre for arkitekter. Dette gjør de ved å jobbe med avtaleforhold, fullsysselsetting blant arkitekter og som bistand i tvister med arbeidsgivere. Dermed er det flere fordeler med å melde seg inn i dette forbundet. Dersom du ønsker å besøk dem kan du finne forbundet i Wergelandsveien i Oslo.