TegraNår man skal skape et hjem for seg selv og sine er det ofte sånn at man kjøper enten en leilighet eller et hus som er ferdig bygd. Noen velger å gå en annen vei for å få drømmehuset. Dersom du ønsker å bygge et hus som er helt tilpasset til dine ønsker å behov så kan det være slik at du har behov for en arkitekt. Dersom du ikke kjenner noen arkitekter personlig så kan det kanskje være vanskelig å vite hvordan man skal få tak i arkitekttjenester.

Når du skal finne en arkitekt som du kan ansette så er det flere ting man bør tenke på. Først så gjelder det å finne en arkitekt som forstår deg og eventuelt din familie sine ønsker. Dette vil være et viktig og betydningsfullt prosjekt og dermed er det viktig at arkitekten forstår dette og respektere deres ønsker. Deretter kan du ta kontakt med ulike arkitektkontor for å høre om det er noen som har evnen og kapasiteten til å hjelpe dere med nettopp deres prosjekt. Når dere skal møte med en arkitekt så er det viktig at du eller dere har full oversikt over hvilke ønsker som er tilstede og hvilke behov huset skal dekke. Det kan lønne seg å gi arkitekten tilstrekkelig med informasjon og gjerne egne skisser som viser hvordan dere ønsker at huset skal se ut. Dette vil hjelpe arkitekten å se deres visjon av huset og hva dere forventer fra samarbeidet.

Noen tips før du velger arkitekt er å sjekke referanser fra tidligere kunder slik at man får en betryggelse på at dette vil bli et godt arbeidsforhold. Du bør også kreve at arkitekten kommer å ser på huset eller tomten det gjelder slik at de kan jobbe med det arealet som eksisterer. Det vil også lønne seg å sette opp en konkret tidsrammer på de ulike fasene og få dette skriftlig slik at man er på den sikre siden.

Når man har valgt en arkitekt

Når dere har funnet en arkitekt som fungerer og forstår deres visjon så handler det om å komme til enighet om prisen for dette prosjektet. Det er også viktig å vite at et slikt prosjekt ofte vil bestå av flere faser hvor man mottar en faktura for hver av disse. Slike prosjekter kan komme opp i ganske stive priser så det er viktig at det er god kommunikasjon mellom dere og arkitekten dere jobber med. I forprosjektet vil arkitekten lage tegninger av huset eller det eventuelle prosjektet dere har. Her er det viktig at man er klar på hva man ønsker å ikke ønsker. Diskuter dette godt med arkitekt slik at det ikke er noen tvil om hva dere konkret ønsker og hva som reelt sett kan oppnås.

Søknad til kommunen

Når man har kommet til enighet om tegningene av prosjektet så må arkitekten sende en søknad sendes til kommunen. Dette fordi man må få en godkjenning av prosjektet man skal starte på. Det kan ta litt tid før man kommer til denne fasen ettersom det skal være enighet om tegningene fra deres og arkitekten sin side. Det er flere ting som kan hindre en godkjenning fra kommunen. Et eksempel på dette kan være at det er for nærme naboen sin tomt eller at det ligger for nevne veien.